Z. las Hadas

351 tekstów – auto­rem jest Z. las Ha­das.

róża ma

Kiedy mi mówisz że ma­my niebo,
czas roz­siewa gwiaz­dy z przyszłości.
Opo­wiadasz mi o księżycu
a marze­nia ro­nią łzy.
Szep­czesz o poranku
widząc poświatę nad rajem
kieidy miłość wykuwa
swe imię na okład­kach życia.
Ktoś po­wie­dział że Róże,
też cza­sem kol­ca­mi przemawiają
by bar­dziej poz­nać wartość
słów kiedy rzekniesz-Kocham
Wiem, że jeśli mam niebo
ciebie też mam,
nic więcej nie pożądam
Widzę słońce ,
widzę nas,
widzę wspólny czas.... 

wiersz • 13 sierpnia 2017, 10:50

* * *

Nie przys­pieszę czasu,
nie czuję ta­kiej potrzeby
Ha­mować go też nie mogę
bo i po co .
Cho­ciaż zos­taję w tyle
i nie raz jest mi żle
Wolę o ile chcesz
łodygą kwiatu w tych dłoniach być
niżli nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2017, 04:02

refleksja

Światło w mro­ku to Ty
pus­te jest niebo toJa
cichy jest dom bez My,

Cza­su i rozłąk nie powstrzyma
na­wet he­rosów sil­na dłoń
lub wspo­mi­nień daw­nej wiosny,

Wy­sy­chają o wschodzie łzy
w zam­kniętych oczach
kiedy płoszą się sny,

Pa­miętam Nas zawsze
jak słońce za dnia i
księżycem w święto­jańską noc. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2017, 09:39

słoneczny wiatr

Marze­nie mo­je wi­si w powietrzu
kiedy idę pod słoneczny wiatr
by morzu po­kazać swą miłość
Ma­gia otacza nas zewsząd
kiedy niebo oczy wypełnia,
prag­nienie jest w To­bie a
ser­ce ser­cem się zamienia.

Słońcem mym jes­teś
ja księżycem Twym
we wspólnej myśli-
jak cu­dow­nie jest żyć.
Pięknie jest się śmiać
dla uczuć, dla radości
dla słońca w twych włosach.
Też pięknie jest....
dla Ciebie płakać. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2017, 00:42

ulubiony

Kiedy się oddalam
czu­je ogień
który we mnie rozpalasz.
Nie Twój jeszcze
cho­ciaż być pragnę
I nie in­nej już .
Zniewo­lony podobnie,
pra­wie odar­ty z god­ności
prze­pas­ny przez pół Ciebie-
a kiedy zim­no też płonę jak czerwień.
Błagam, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 marca 2017, 02:17

Życzenia dla....

Czy­tam Ci słowa księgi życzeń,
prag­nień od świata zarania
by pow­tarzać je 
,że....
jes­teś jak wiosna;
piękna,zwiew­na i radosna,
jes­teś jak lato;
ciepła , zmysłowa i szlachetna,
jes­teś jak jesień;
dos­tojna ,ko­loro­wa i ponętna,
jes­teś jak zima;
sreb­rna,za­lot­na i tajemnicza.
Życzę Ci,
by myśli Twe były
zwier­ciadłem duszy,której
słowa znaj­da klucz -
kar­mi­nowych , jed­wabnych ust... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 grudnia 2016, 19:54

bez emocji

Bez emoc­ji już nic nie chcę
nie pot­rze­buję no­wych skojarzeń
w cza­sie przed,te­raz ,czy tym,
w którym inaczej widzę.
Nie snu­je wspólnych marzeń
w bar­wach jesieni
i słów nie wypowiadam
ro­zumianych w dzień pow­szed­ni .
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 września 2016, 00:37

przesłanie

Na­pi­sała mi
Czy wiesz, że wciąż jes­tem?
tak, to Ja ...
Ty układasz sce­na­riu­sza stro­ny.
ja w przeszłości utu­lo­na...
Ty we mnie zauroczo­ny...
ja zmeczona
Chcę za­pa­miętać nasze i je­dy­ne-,
chwi­le z myśli słod­kich
i smak za­kocha­nia.
Już wiem ,
że nie pot­ra­fi­ę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2016, 10:30

* * *

Zaw­sze w sa­mot­ności ducha przychodzisz
w miej­sce przeznaczenia,
zna­ne Tobie
z prag­nieniem tkwiącym
tak sil­ne iż czas się zes­tarze­je -
przes­ta­nie przeszkodą być.
Twa na­miętność zaczy­na kwitnąć
w bar­wach pur­pu­ry żyć,
gdyż w marze­niach jesteś
go­to­wa na wszystko
to co możesz prze­kazać z ust
do ust bez słów by po­now­nie stać
na roz­drożu z pytaniem,
czy możesz znów grać
w teat­rze życia ,
kiedy rze­ka za­pom­nienia już wyschła. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 marca 2016, 21:50

non omnis moriar

Rodzi­ce moi...
tęsknie za Wa­mi jak za szme­rem morza
czy szla­kiem mie­dzy górski­mi szczytami,
tęsknie za Wa­mi niczym myśli uwięzione
za kra­tami Hadesa
Rodzi­ce moi...
tęsknie za ciepłem słów
kuszących ser­ce i ciszą
tańczącą nad Waszy­mi głowami.
Rodzice [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2015, 17:03

Z. las Hadas

Zeszyty
  • netlog – mo­je wier­sze z por­ta­lu net­log

  • NOWY – nic no­wego -- świat sie nie zmienia

  • Perlisty – Wier­sze zna­jomych

  • Worek z myślami – Wier­szo­wanie wie­czo­rowe...

  • Zadumany czas – dla Niej i o Niej

  • Zbiór 10 – dal­szy ciąg , ciągu dal­sze­go

  • zbiór 12 – Mo­je słowa na ja­wie

  • Zbiór11 – ciąg dal­szy nas­te­puje...

  • zeszyt – in­ny ja 

  • Zrzuty z głowy – cze­kam na siebie ...i ciebie ....cza­sami nas.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Z. las Hadas

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 października 2017, 15:44Z. las Ha­das sko­men­to­wał tek­st Diagnoza

14 września 2017, 14:11Z. las Ha­das sko­men­to­wał tek­st Diagnoza

10 września 2017, 10:26Z. las Ha­das sko­men­to­wał tek­st Diagnoza

14 czerwca 2017, 10:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie przys­pieszę cza­su, nie czuję [...]

14 czerwca 2017, 06:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie przys­pieszę cza­su, nie czuję [...]

8 czerwca 2017, 22:05Z. las Ha­das sko­men­to­wał tek­st Zabieram Cię

25 maja 2017, 13:21natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st refleksja

9 kwietnia 2017, 15:34Z. las Ha­das sko­men­to­wał tek­st Płacz

25 marca 2017, 09:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słoneczny wiatr